Vad DU kan göra

Jag har insett att mycket är fel i Sverige, vad kan jag göra för att förändra?

 • 1: Det absolut viktigaste är att bygga upp mediekanaler som presenterar nyheter och beskriver vad som händer. Alltså vanlig, enkel och kontinuerlig nyhetsrapportering.
 • 2: Konterpropaganda är oerhört kostnadseffektivt. Man går pedagogiskt igenom andra aktörers nyheter och visar enligt vilket perspektiv de vinklas, vad som ignoreras samt vad som lyfts fram. Man utgår från publikens perspektiv med målet att lyfta bort personen från dess nuvarande propagandakälla.
 • 3: Föra fram viktig information till en icke-medveten publik.
 • 4: Börja ackumulera resurser eller försöka påverka personer med resurser som senare kan användas till egna eller andras projekt. Detta görs bäst genom egna företag, förändring i privatekonomi eller söka sig till finansbranschen.
 • 5: Motarbeta de som hindrar. Opinionsbilda mot och försöka minimera inkomstkällor samt diskreditera t.ex. AFA och Expo.

 

Bra projekt med stor verkan:

Flashback:

 • Aktuella brott och kriminalfall där ickepolitiska människor kommer i kontakt med information och analyser de inte tidigare hört
 • De involverade i tråden ”fråga rasisterna” samt forumet I&I
 • Möjliggör framförande av åsikter utan negativa sociala konsekvenser
 • Intellektuella debattörer vars inlägg fortfarande är sökbara

Bloggen Politiskt inkorrekt (senare Avpixlat):

 • Nyhetsrapportering enligt ett tydligt narrativ
 • Visar på vinkling hos etablerad media (konterpropaganda)
 • Oerhört kompetenta vad gäller propaganda och utgår från många etablerade tekniker t.ex. vittneshistorier från avhoppare

Fria tider:

 • Nyhetsrapportering
 • Visar på vinkling hos etablerad media (konterpropaganda)

Realisten (nu nedlagd):

 • Nyhetsrapportering
 • Visar på vinkling hos etablerad media (konterpropaganda)

Motpolsfärens Metapedia:

 • Fakta, fynd och händelser presenterade utifrån ett gynnsamt narrativ som finns sökbart över tid
 • En mindre version av Wikipedia som är en viktig informationskälla

Logik förlag:

 • Säljer tidigare dold litteratur
 • Översätter och förmedlar viktiga tänkares idéer och syn på världen

 

Internationella projekt:

TheOccidentalObserver & CounterCurrents:

 • Intellektuell ”highground”
 • Tankesmedjor och arenor med nätverkande för intellektuell elit

 

Viktiga böcker att läsa:

 • Culture of critique av Kevin MacDonald.
 • Propaganda av Jacques Ellul.
 • The richest man in Babylon av George Samuel Clason.

 

CoC för att 1: få en förståelse för judiskt inflytande och 2: mer inblick i hur den dominerande överideologin Kulturmarxism/Frankfurtskolan ser ut.

Propaganda för att 3: få en förståelse över propaganda som fenomen och 4: bli bättre på att själv bedriva effektiv propaganda.

The richest man in Babylon för att 5: Lära sig hur man kan förbättra sin privatekonomi och 6: ackumulera ekonomiska resurser.

 

Oscar Andersson

Annonser